SMU Kävlinge-Furulund -en del av equmenia

Äventyrare och Utmanare

Äventyrare är man från det läsår man fyller tretton år.
Ledare är OlaProgram Äventyrare hösten 2023Program Utmanare hösten 2023
Parkgatan 5		smu-kavlinge@live.se